Zuid-Duinland

Dat klimaatverandering twee keer heviger uit zou vallen dan in 2020 werd voorspeld, had niemand in Zuid-Duinland verwacht. Diversiteit in de bodem is volledig verdwenen en de omgeving is veranderd in een land vol zandduinen. De dorpen stromen leeg en iedereen trekt naar grote steden. Al is de bodem vrijwel onvruchtbaar, de worm – de oorspronkelijke bodembewoner – is in Zuid-Duinland onmisbaar: van rioolwaterzuivering met wormen tot het populaire wormencomposttoilet.

Ook voor de economie zijn wormen van belang, sinds NASA testen doet op de schrale bodem van Zuid-Duinland. Zij onderzoeken hoe wormen en menselijke mest samen marsgronden vruchtbaar kunnen maken. Een kilo wormen is duurder dan een kilo goud, want ze houden Zuid-Duinland leefbaar.

20201012-TEST-ZD-totaal_Tekengebied-1

De video van zuid duinland:

Scenario Zuid-Duinland:

Hier is een kilo wormen
duurder dan een kilo goud, want zij houden Zuid-
Duinland leefbaar.
 

Dashboard-ZD-1
Dashboard-ZD-2
Dashboard-ZD-4
Dashboard-ZD-5
Dashboard-ZD-6

INTRODUCTIE

bla bal titel

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!

20201013-test-illustraties_Tekengebied-1-kopie-2

Zand en megasteden
Dat klimaatverandering twee keer heviger uit zou vallen dan in 2020 voorspeld, had niemand in Zuid-Duinland verwacht. Het leven tussen de stuifduinen valt veel bewoners zwaar. Kleine dorpen stromen leeg en iedereen trekt naar grote steden, waar de nieuwste technologieën de stad leefbaar houden. Wormen krijgen de hoofdrol in de afbraak van rioolwater en in het behoud van schaarse vruchtbare bodems.
  

Zand-en-megasteden-2050
Zand-en-megasteden-2020

Extra hoge zandgronden 
Biodiversiteit in de bodem is volledig verdwenen. Van kwelwater dat via de bodem omhoog wordt gedrukt is nauwelijks nog sprake. Er is een duinlandschap ontstaan. De hoge zandgronden richting de Belgische grens zijn door de wind opgehoogd. Op deze hoogtes ontstaat stuwing van wolken, waardoor de neerslag kan worden opgevangen. Zo is er toch nog een aanvoer van water in de gebieden die het meest kwetsbaar zijn voor droogte.    

20201013-Illustraties-Zuid-Duinland_Tekengebied-1-kopie-9
extra-hoge-zandgronden-2050
extra-hoge-zandgronden-2020

STEDELIJK GEBIED

bla bal titel

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!

steden-vangen-regen-2050
steden-vangen-regen-2020
20201013-Illustraties-Zuid-Duinland_Tekengebied-1-kopie-4

Trechtersteden
Waterschap de Dommel kan in droge periodes niet meer voorzien in water voor alle bewoners, daarom zijn reserves bewaren voor later noodzakelijk. En al is in Zuid-Duinland de bodem kurkdroog, er vallen elk jaar wel grotere piekbuien. Door dit water slim op te vangen in de stad, kan de regen worden hergebruikt. Zo staan er op de meeste gebouwen grote trechters die het water opvangen en doorvoeren naar het groen in de stad. Dit is geen vrije keuze, iedereen met een dakoppervlak is verplicht om regenwater op te vangen. Er zijn zelfs bewoners die bij een hoosbui met omgekeerde paraplu’s water opvangen. 
  

‘Uiterlijk in 2050 wordt vanuit bebouwd gebied geen schoon regenwater meer naar rioolwaterzuiveringen of direct naar de beken afgevoerd.’

Watertransitie, Waterschap de Dommel, Mei 2020 

Binnen is het nieuwe buiten
Zuid-Duinland kent een hele nieuwe inrichting, buiten is het vrijwel onleefbaar, waardoor de buitenruimte ook naar binnen is meeverhuisd. Zo groeien planten het beste in overdekte stadsparken of met ledlampen in de kelder van een gebouw. Een kamerplant is het wildste groen dat de Zuid-Duinlanders kennen. Om de bodem van al dit binnengroen gezond te houden, wordt er een gevarieerde mix aan verschillende bodembewoners toegevoegd. Zo kan het dat er een worm over het bureau kruipt van je groene werkplek.  

20201013-Illustraties-Zuid-Duinland_Tekengebied-1-kopie-7
buiten-is-binnen-2050
buiten-is-binnen-2020-1

LANDBOUW

bla bal titel

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!

20201013-Illustraties-Zuid-Duinland_Tekengebied-1-kopie-3

Kelderakkers 
Landbouw in de buitenlucht bleek vrijwel onhoudbaar. In de zandgronden bleef praktisch geen gewas overeind. Verse groente wordt met ledlampen in kelders gekweekt. De plantjes staan in volle grond, door de wormen die graag in de kelders verblijven. Wel is er een groep veehouders die sinds kort als kamelenhoeders rondtrekken tussen de zandduinen.    
  

kelderakkers-2050.
kelderakkers-2020
20201013-Illustraties-Zuid-Duinland_Tekengebied-1-kopie

De nieuwe Marsbodembewoners
In 2028 nam NASA contact op met de provincie voor een groot onderzoeksprogramma. De bodem van Zuid-Duinland is namelijk verglijkbaar met de schrale en onvruchtbare Marsgronden. Er wordt volop geëxperimenteerd om voedsel te telen in samenwerking met de TU Eindhoven, WUR en het Waterschap. Wetenschappers testen hoe wormen op het land de mest, van dieren of van mensen, om kunnen zetten tot een voedzame bodem. De eerste missie richting mars staat gepland. De grote vraag is nu: wie wordt de eerste bewoner op Mars, de mens of de worm?  
  

‘Om astronauten op Mars te kunnen voeden is een duurzaam gesloten agrarisch systeem nodig. Wormen spelen daarin een cruciale rol, zij breken dood plantmateriaal af. Ook de poep en plas van de mensen moet terug de Marsbodem in.’

Wamelink G.W.W., WUR, 2017

marsbewoners-2050
marsbewoners-2020

NATUURGEBIEDEN

bla bal titel

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!

Worm op de rode lijst 
Doordat het meeste bodemleven is verdwenen en de regenworm vooral in kunstmatig ontwikkelde systemen leeft, zoals compostbakken, is de regenworm uitgeroepen tot beschermde diersoort. De boetes op het verdichten of omploegen van de bodem zijn torenhoog. Milieuactivisten werken samen met het waterschap om met drones wormenbommen te verspreiden, tot nu toe nog met
weinig effect.
  

20201013-Illustraties-Zuid-Duinland_Tekengebied-1
worm-op-rode-lijst-2050
worm-op-rode-lijst-2020-1
20201013-Illustraties-Zuid-Duinland_Tekengebied-1-kopie-5

Wormenmigratietunnels 
Waar in 2020 de Natte Natuurparels de grote trots waren binnen het landschap, zijn het nu de Droge Natuurparels die de aandacht trekken. Om de verspreiding van wormen te stimuleren zijn rondom drukke wegen wormmigratietunnels aangelegd. Milieuorganisaties plaatsen in natuurgebieden wormenautomaten, met daarin speciale wormen die handmatig in het gebied kunnen worden uitgezet. Zo kun je naast je hond en kinderen, ook een paar wormen uitlaten. 
  

wormenmigratietunnels-2050
wormenmigratietunnels-2020

WATERSCHAP DE DOMMEL

bla bal titel

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!

Wormencomposttoilet
Onder Zuid-Duinlanders is een trend gaande op het gebied van rioolwaterzuivering. Veel bewoners weigerden nog langer het toilet door te spoelen met kostbaar water. Zij gebruiken nu een wormencomposttoilet, aangeboden door Waterschap de Dommel. Bij inlevering van een vol wormencomposttoilet ontvangen zij een bedrag van het waterschap. Vervolgens rijdt het Waterschap de compost met wormen erin uit, om zo verdroogde gebieden weer nieuw leven in te blazen.      
  

20201013-Illustraties-Zuid-Duinland_Tekengebied-1-kopie-8
wormencomposttoilet-2050
wormencomposttoilet-2020
20201013-Illustraties-Zuid-Duinland_Tekengebied-1-kopie-6

Waterschapswormen
In de afgelopen dertig jaar hebben er enorme verschuivingen binnen het waterschap plaatsgevonden. Door de grote watertekorten is het nu de hoofdtaak van het waterschap om het beschikbare water eerlijk te verdelen. Binnen gebouwen wordt het water meerdere keren hergebruikt voordat het de waterzuivering bereikt. Ook de rioolwaterzuivering werkt vele malen efficiënter nu er kleine tubifexwormen worden ingezet bij de verwerking van rioolslib. In 2020 was de verwerking van rioolslib nog de grootste kostenpost, nu wordt dit terugverdiend met de productie van biogas. Tevens zijn de oude rioleringsbuizen overgenomen door wormen, die al veel voorverteren voor het afvalwater de zuivering bereikt.    
  

waterschapswormen-2050
waterschapswormen-2020

‘Uit Onderzoek Waterbeheer (Stowa) bleek dat wormen in twee jaar tijd daar 193 ton afvalslib (gemeten als droge stof) van de aangeboden 303 ton hadden afgebroken. Afbraak van
het slib is van groot economisch belang – ongeveer de helft van de operationele kosten van een waterzuiveringsbedrijf gaat op aan de afvoer van
het slib naar verbrandingsovens.’ 

ir. Jelmer Tamis, Journalistic platform TU Delft, 2015 

Scenario's

Duik in de bodem van Waterschap de Dommel en ontdek de effecten van verdroging in 2050. Een ontwerpend onderzoek  voor Waterschap de Dommel. 

logo-ddw-wit_Tekengebied-1
WATERSCHAP-DE-DOMMEL-logo-wit
DAE-logo-wit
1-1-logo-wit