Sponsdonck

In dit scenario zijn de klimaateffecten anderhalf keer zwaarder uitgevallen dan voorspeld in 2020. Zo is het niet 2,3 graden, maar wel 3,4 graden warmer geworden in Sponsdonck. Toch is er nauwelijks sprake van verdroging, omdat alle regen die valt direct wordt opgenomen in de bodem. Water blijft binnen het Dommelgebied door een grote serie stuwen op de grens. Ook zijn oude bodemstructuren en meanderende beekdalen teruggebracht naar hun oorspronkelijke staat, waardoor er in Sponsdonck weer meer ruimte is voor water.

Het is ook groener dan ooit, mede door een nieuwe wormenuitzetstrategie van Waterschap de Dommel. De diertjes zorgen ervoor dat water snel de bodem in zakt en daar langer wordt vastgehouden. Stadscentra staan vol groene torens en infiltrerende pleinen waar de wormen net onder het oppervlak rondkruipen. Zonder de graafwerkzaamheden van regenwormen zou Sponsdonck nooit de luchtige sponsstructuur hebben gekregen die zo belangrijk is voor de waterberging.

Tekengebied-1

De video van Sponsdonck:

Scenario Sponsdonck:

Alle regen die hier
valt wordt direct opgenomen
in de bodem

Dashboard-SD-1
Dashboard-SD-2
Dashboard-SD-4
Dashboard-SD-5
Dashboard-SD-6

INTRODUCTIE

bla bal titel

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!

20201014-Illustraties-Zuid-Duinland-kopie_Tekengebied-1-kopie-3-1

Geen druppel eruit
Sponsdonck is de grote trots van Waterschap de Dommel. In 2020 schreef het Waterschap in het verslag over Watertransitie: “Er mag geen druppel meer uit.” Onder dit motto bouwde het waterschap een serie stuwen, waarmee geen druppel water het beheersgebied uitstroomt. 
  

Stuw-2050
Stuw-2020

Zwaai de sloopkogel door de beekdalen 
In de afgelopen jaren zijn beekdalen hersteld en daarmee uitgesloten van nieuwbouw. Met deze herstelde waterhuishouding is het in Sponsdonck groener dan ooit.    

20201014-Illustraties-Zuid-Duinland-kopie_Tekengebied-1-kopie-8-1
sloopkogel-2050
sloopkogel-2020

‘In de beekdalen wordt niet gebouwd. We willen voorkomen
dat kapitaalintensieve stedelijke functies staan op voor wateroverlast gevoelige locaties.’

Watertransitie, Waterschap de Dommel, Mei 2020 

STEDELIJK GEBIED

bla bal titel

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!

20201014-Illustraties-Zuid-Duinland-kopie_Tekengebied-1-kopie-7-1

Kennedy Falls 
Waar de worm in 2020 nog weinig te zoeken had in de stad, zijn de groenblauwe steden een feestje voor de worm. Regenwater stroomt in Eindhoven van de Kennedy Falls en geen plat dak blijft onbegroeid. Ook is er een special programma ontwikkeld om de worm de stad in te krijgen. De dieren worden handmatig uitgezet op balkons, parken en dakterrassen.    
  

kennedy-2050
kennedy-2020

Sponspleinen
Met de toename van piekbuien en langere periodes van droogte is het van belang om regenwater in de stad slim weg te voeren en op te slaan in de bodem. Zo hebben straten met wateroverlast groenstroken met infiltratiekratten en pendelwormen gekregen. Ook het groenafval van huishoudens wordt binnen de stad gecomposteerd bij het groenonderhoud. Zij gebruiken de compost vervolgens om het openbaar groen te bemesten en zo de sponswerking van de stad te vergoten.

20201014-Illustraties-Zuid-Duinland-kopie_Tekengebied-1-kopie
sponspleinen-2050
sponspleinen-2020

LANDBOUW

bla bal titel

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!

20201014-Illustraties-Zuid-Duinland-kopie_Tekengebied-1

Brabantse rijstvelden   
Binnen de landbouw is er een hoop veranderd. Percelen staan vaker blank, met daarop natte teelten, zoals lisdodde, watermunt en rijst. Deze technieken worden vooral toegepast in gebieden aan de rand van natuurgebieden, zoals de Natte Natuurparels. Hierdoor kunnen deze gebieden veel beter tegen langere periodes van droogte.  
  

“Natte teelten vormen ook een buffer tussen natte natuur en droge landbouwgronden, levert een bijdrage aan robuuste beekdalen, gaat de uitspoeling van voedingsstoffen als nitraat, fosfor en kalium tegen en zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Het mes snijdt zo aan meer kanten.”

Annelies Balkema, Adviseur Waterschap de Dommel

rijstvelden-2050
rijstvelden-2020
20201014-Illustraties-Zuid-Duinland-kopie_Tekengebied-1-kopie-5-1

Worminjectiemachines
In landbouwgebieden voeren sloten en greppels het water minder snel af dan in 2020. Gelukkig is dit geen probleem voor de opbrengsten. Sterker nog, met het uitzetten van pendelwormen in velden neemt de infiltratiecapaciteit sterk toe. Bij hevige regen staan de velden niet blank en bij hitte houdt de bodem het water langer vast. Het uitzetten van vooral de pendelwormen bleek niet mee te vallen. Oude mestinjectiemachines zijn omgebouwd tot worminjectiemachines. Ook het bodemverdichtingsverdrag uit 2030 maakte dat veel zware machines het veld niet meer op mogen. Drones zijn de nieuwe tractoren en wormen de nieuwe ploeg. Om voldoende wormen te kweken zijn leegstaande varkensstallen omgebouwd tot grote wormenboerderijen.     
  

worminjectie-2050
worminjectie-2020-1

“Een door zware landbouwtractoren dichtgereden grond neemt tijdens regenbuien minder water op;
de zogeheten infiltratiecapaciteit
is dan verminderd.”

Van Eekeren, Volkskrant 10 juli 2020

NATUURGEBIEDEN

bla bal titel

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!

20201014-Illustraties-Zuid-Duinland-kopie_Tekengebied-1-kopie-2

Moerassatoerisme
Door de jarenlange ontwikkeling van natuurbeschermingsprogramma’s zoals Natura 2000, Natuur Netwerk Brabant en Natte Natuurparels is de Sponsdonckse natuur groener dan ooit. Het is zelfs zo nat dat er extra maatregelen worden getroffen om de Loonse en Drunense duinen droog te houden. Er zijn veel bezoekers te vinden in deze nieuwe gebieden, compleet uitgerust met anti-bodemverdichtingslaarzen. En de populariteit wordt breed gedeeld: in 2050 riep Van Dale het woord ‘moerassatoerisme’ uit tot woord van het jaar.    
  

moerasmassatourisme-2050
moerasmassatourisme-2020

Op wormensafari
Met een toename van het bodemleven, is ook de biodiversiteit vergoot. Het is in Sponsdonck zo levendig dat de tours van Safaripark Beekse Bergen ook buiten de poorten van het park op expeditie gaan. De zebra’s en leeuwen in het park verbleken bij een ritje in de roze jeep van de speciale wormentour.  
  

20201014-Illustraties-Zuid-Duinland-kopie_Tekengebied-1-kopie-4
worminjectie-2050-1
wormensafarie-2020-1

WATERSCHAP DE DOMMEL

bla bal titel

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!

20201014-Illustraties-Zuid-Duinland-kopie_Tekengebied-1-kopie-6

Commissie voor Water en Worm
De wormenbeschermings- en uitzetprogramma’s van Waterschap de Dommel zorgen ervoor dat flinke plensbuien langdurig worden opgeslagen in de bodem. De commissie voor Water en Worm is ingesteld om alle nieuwe bouwplannen en grote ingrepen in de bodem te keuren en de wormveiligheid te garanderen. Daarnaast schrijft het waterschap zelf ook boetes uit bij aantasting van het bodemleven.
  

commisie-water-en-worm-2050
commisie-water-en-worm-2020
20201014-Illustraties-Zuid-Duinland-kopie_Tekengebied-1-kopie-9

Waterschapswormen
Het waterschap maakt ook zelf veel gebruik van de regenworm. Zo worden bulten maaisel langs de slootkant bestrooid met wormen, waardoor de eigenaar van het land zelf niets hoeft op te ruimen. Om de worm bekendheid te geven kwam het Waterschap in 2045 in het Guinness Book of Records met het hoogste wormenhotel, pal voor het hoofdkantoor.    
  

waterschapsworm-2050
waterschapsworm-2020

Scenario's

Duik in de bodem van Waterschap de Dommel en ontdek de effecten van verdroging in 2050. Een ontwerpend onderzoek  voor Waterschap de Dommel. 

logo-ddw-wit_Tekengebied-1
WATERSCHAP-DE-DOMMEL-logo-wit
DAE-logo-wit
1-1-logo-wit