Scenario 0 toont de huidige klimaatveranderingsvoorspellingen voor Waterschap de Dommel in 2050. Deze zijn voornamelijk gebaseerd op de gegevens van de Klimaateffect Atlas, in combinatie met de klimaatscenario’s van het KNMI. Dit scenario vormt ook de basis voor de extremere voorspellingen: de scenario’s Sponsdonck en Zuid-Duinland.

 

In 2020 zijn de eerste effecten van verdroging binnen het gebied van Waterschap de Dommel al goed zichtbaar. Elke zomer zijn er lange periodes met zeer weinig neerslag en hoge temperaturen. De snelle verdroging van het landschap heeft verschillende oorzaken. Het gebied van Waterschap de Dommel ligt voor een groot deel op hoge zandgronden. In een zandbodem zakt het water heel snel naar beneden. Ook is er in dit gebied geen rivier die water aanvoert. 

Daarnaast is het huidige watersysteem vooral ingericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water. Vervolgens stroomt het af naar het lagergelegen rivierenlandschap. Een flinke regenbui op het dorpsplein spoelt zo in het rioolstelsel en landbouwgronden zijn omzoomd met greppels en slootjes om overtollig water zo snel mogelijk weg te voeren. Kortom, dit gebied is zeer gevoelig voor verdroging. Hierdoor is Waterschap de Dommel op zoek naar oplossingen om water langer vast te kunnen houden.

Het huidige watersysteem is vooral ingericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water. 
Dashboard-0-1
Dashboard-0-2
Dashboard-0-4
Dashboard-0-5
Dashboard-0-6

“Natuur past zich per definitie ook aan een veranderend klimaat en watersysteem aan. Het gaat niet om te behouden van wat er is, maar om robuuste natuur die tegen (weers)extremen kan.’”

Watertransitie, Waterschap de Dommel, Mei 2020

"De gangen van de rode worm
verdrievoudigen de
waterinfiltratie van de bodem."

Van Eekeren, Volkskrant 10 juli 2020


“Het Planbureau voor de Leefomgeving
gaat uit dat een realistisch tempo voor
overgang naar natte teelt 200 tot
500 hectare per jaar omvat, wat resulteert
in 15.000 hectaren natte
landbouwgronden in 2050.”

Bromet. L. & De Groot, T. , 2019

extra-info-opzet-site-03

Scenario's

Duik in de bodem van Waterschap de Dommel en ontdek de effecten van verdroging in 2050. Een ontwerpend onderzoek  voor Waterschap de Dommel. 

logo-ddw-wit_Tekengebied-1
WATERSCHAP-DE-DOMMEL-logo-wit
DAE-logo-wit
1-1-logo-wit